• Staw_J_2
  • J2016_2
  • J2016_3
  • J2016_4
  • J2016_5

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zwrot podręczników i lektur do biblioteki szkolnej

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl/; https://gis.gov.pl/

1. Biblioteka Narodowa rekomenduje okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin.

2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.

3. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

4. Uczniowie i rodzice zwracają wypożyczone podręczniki i książki zgodnie z zapisami regulaminu (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

6. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w porze dyżurów Szkoły. Plan dyżurów jest umieszczony na stronie internetowej Szkoły oraz na drzwiach wejściowych. Zwrot materiałów bibliotecznych jest możliwy również w sierpniu 2020 roku.

7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.

8. W szkole wyznaczone jest miejsce, w którym będą zwracane książki – sala nr 1 na parterze w pobliżu głównego wejścia do Szkoły.

9. Podręczniki i książki zwraca się w foliowym worku/torbie/reklamówce, najlepiej przeźroczystej. Osoby dokonujące zwrotu książek muszą na kartce zapisać: imię, nazwisko ucznia, klasa. Kartkę należy umieścić w torbie.

10. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek i podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany przez wychowawcę telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Jesteś tutaj: